ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း

လူထုအား ေဟာေျပာမွ်ေဝျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း

  • လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္သည့္ ပန္းကေလး၏ ပထမဆံုးေသာေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ So What!? ကမ္ပိန္း

ပန္းကေလးမွ So What!? ဆိုတဲ့ ကမ္ပိန္းကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕မွာ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု အေနနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ဆက္ပြဲမွာလည္း နာမည္ၾကီးအႏုပညာရွင္မ်ား နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား သံရံုးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဝန္းက်င္ေနထုိင္သူလူငယ္မ်ား၏ ဓမၼတာလာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အယူမွားမ်ား အရိုးစြဲအယူသီးမႈမ်ားအား ဒီကမ္ပိန္းမွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ကမ္ပိန္းကို မိတ္ဆက္ၿပီးမၾကာခင္မွာပဲ ဓမၼတာက်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုတဲ့ ရႈေထာင့္မွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ နာမည္ၾကီးအႏုပညာရွင္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြး ထားတဲ့ ဗီဒီမ်ားကို ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ မွ်ေဝထားပါတယ္။

ပညာေပးႏွင့္ စိတ္ခြန္အားျမွင့္တင္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ မွ်ေဝေပးေနၿပီး Messenger မွလည္း ေမးခြန္းမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း တံု႔ုျပန္ေျဖၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီကမ္ပိန္းရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ဓမၼတာလာျခင္းဆိုင္ရာ အေရးၾကီးတဲ့ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔႔ပါပဲ။ ဒါမွသာလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဓမၼတာလာျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးဘဝရဲ႕ သဘာဝျဖစ္စဥ္ဆိုတာနားလည္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔လည္း ရွက္ေၾကာက္စရာမလိုဘဲ ဂုဏ္ယူႏိုင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး အားေပးႏိုင္မွာပါ။

  • TEDx ေဟာေျပာပြဲ: ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းကေလးတည္ေထာင္သူ Henriette Ceyrac မွ TEDx Yangon ပြဲတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထိုပြဲတြင္ ရာသီေသြးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေရွးရိုးစြဲအယူမ်ားႏွင့္ ပုတ္ခတ္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိခိုက္ရသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပရိတ္သတ္မ်ားအားလည္း ထိုအျပဳအမူတို႔ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ အားေပးခဲ့သည္။

ပါတနာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း

  • ပန္းကေလးသည္ UN မွ ဦးေဆာင္ေသာ ဓမၼတာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းဦးစီးေနၿပီး ေရဆိုးစနစ္ေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိလႈပ္ရွားေနတဲ့ လူသားအက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ျမွင့္တင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
  • UN ရဲ႕ ေအဂ်င္စီျဖစ္တဲ့ UNFPA ႏွင့္လည္း ႏုိင္ငံတြင္း ဓမၼတာက်န္းမာေရးသုေတသနစစ္တမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ သင္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေတြမွာလည္း အတူဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ရရွိထားတဲ့ စစ္တမ္းကိုမၾကာခင္မွာ ထုတ္ေဖာ္သြားမွာပါ။

လူငယ္မ်ားအား ေဟာေျပာမွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား)