ရာသီလာပညာေပးေရးလုပ္ေဆာင္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္းသံသရာ

၁) ရာသီလာျခင္းဆိုတာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေျပာအပ္တဲ့စကားမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆေတြကေန သတင္းအမွားေတြကို ျဖစ္လာေစပါတယ္

 • မိန္းကေလးအနည္းငယ္နဲ႔ ေယာက္်ားေလးအနည္းငယ္ေလာက္ပဲ မ်ိဳးပြားျခင္းနဲ႔ ရာသီစက္ဝန္းအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းေတြမွာ ေလ့လာဖူးၾကပါတယ္
 • မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းေတြေမးဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္
 • ရလဒ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကလူဦးေရအနည္းငယ္မွာပဲ ရာသီလာတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့အသိေတြရိွတာ၊ ရာသီလာတဲ့အခ်ိန္ လိုက္နာဂရုျပဳရမယ့္ က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးေတြအေၾကာင္းကို သိတာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္

၂) ထိုကဲ့သို႔သတင္းအမွားေတြကေန က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြဆီကို ဦးတည္လာပါတယ္

 • မိန္းကေလးအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ လစဥ္သံုးပစၥည္းေတြကို မလဲဘဲအၾကာႀကီးသံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ၄ပံု၁ပံုေလာက္မွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တဲ့ေရာဂါေတြ ခံစားလာၾကရပါတယ္
 • နာက်င္ကိုက္ခဲမႈသက္သာေအာင္စီမံဖို႔အားနည္းျခင္းက မိန္းကေလးငယ္ေတြကို လတိုင္း ၁ရက္ သို႔မဟုတ္ ၂ရက္ေလာက္ ေက်ာင္းပ်က္ရတာမ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္
 • ရာသီလာေနတဲ့အခ်ိန္ ေရအၾကာႀကီးခ်ိဳးတာမ်ိဳးနဲ႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူး၊ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္လို႔ေျပာတာမ်ိုးက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့လက္ဆင့္ကမ္းစကားေတြပါ

၃) အဲ့ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ရာသီလာျခင္းကို ညစ္ပတ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္လာတတ္ၾကပါတယ္

 • ရာသီလာျခင္းဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရိွတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို သန္႔စင္တဲ့ျဖစ္စဥ္ဆိုၿပီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက နားလည္မႈလြဲေနၾကပါတယ္
 • ေက်းလက္ေဒသကမိန္းကေလးေတြရဲ႕ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးက သူတို႔ပထမဦးဆံုး ရာသီလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွက္ရြံ႕ၾကပါတယ္
 • ၿမိဳ႕ျပလိုေနရာမ်ိဳးမွာေတာင္ မိန္းကေလး ၈၃ရာခိုင္ႏႈန္းက ရာသီလာျခင္းကို ညစ္ပတ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္
 • မိန္းကေလးေတြက မိမိရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကို ညစ္ပတ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္လာၾကရင္း  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြေပ်ာက္ဆံုးလာရပါတယ္

၄) ရာသီလာျခင္းကုိ ရွက္စရာမႏွစ္ၿမိဳ႕စရာလို႔လည္း ထင္လာတတ္ၾကပါတယ္

 • မိန္းကေလးေတြဟာ ရာသီလာတာကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြ စိုးရိမ္မႈေတြပါျဖစ္လာၾကရပါတယ္
 • တစ္လမွာ အဲ့ဒီ့ရက္အနည္းငယ္ေလာက္အတြင္းက ရွက္ရြံ႕မႈက မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝေတြ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လြမ္းမိုးလာပါတယ္။ စိုးရိမ္မႈေတြ စိတ္မလံုမၿခံဳျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာေတြမွာ အာရံုစိုက္ႏိုင္မႈနည္းလာၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈလည္းနည္းလာပါတယ္
 • မိမိတို႔ျဖစ္ေနတာခံစားေနရတာကို ဖံုးကြယ္ဖို႔သာ အဓိကျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လစဥ္သံုးပစၥည္းေတြကို လဲသင့္မွန္းသိေသာ္လည္း မလဲဘဲသံုးေနၾကၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာမက်န္းမာေစတဲ့အျပဳအမူေတြကို က်င့္သံုးမိလာၾကပါတယ္

၅) ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက နိမ့္က်တယ္ ဘုန္းနိမ့္ေစတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြ ျပန္႔ႏွံ႔လာပါတယ္

 • ရာသီစလာတာနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္းက မသန္႔စင္ေတာ့ဘူး၊ အမ်ိဳးသားေတြကို ဘုန္းနိမ့္ေစတယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲ ျပန္႔ႏွံ႔လာပါတယ္
 • မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈေတြနဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြကလည္း ဘယ္ေတာ႔မွ မတူညီေတာ့ပါဘူး
 • မိမိရဲ႕ျဖစ္တည္မႈေတြလည္း ထာဝရနိမ့္က်ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္
 • လူမႈဆက္ဆံေရးေတြပါ သိသိသာသာနိမ့္ၾကသလို ခံစားရႏုိင္ပါတယ္

အရင္းအျမစ္မ်ား

 • Burnet Instituteမွ ေက်းလက္ေဒသမွဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးငယ္စုစုေပါင္း ၇၆၅ေယာက္ေပၚျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးပံုစံေလ့လာမႈ (FODႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ား)၊ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ
 • ပန္းကေလးနဲ႔ Kantar Publicရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မိန္းကေလးငယ္စုစုေပါင္း ၂၀၀ထံမွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အသိပညာႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ားစစ္တမ္း၊ ၂၀၁၉
 • မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားငယ္ေလးမ်ားနဲ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အုပ္စုဖြဲ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၁ခု၊ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၃၆ခု၊ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ – ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ Kantar Publicနဲ႔ ပန္းကေလး
 • SPRING Acceleratorရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သုေသတန – မိန္းကေလးငယ္ ၁၉၀နဲ႔ မိဘ ၇၂ေယာက္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ Kantar Public၊ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ