ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း

So What!? ကမ္ပိန္း

  • ၂၀၁၉ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ ပန္းကေလးမွ ႏိုင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ႔အတူ So What!? ကမ္ပိန္းကို စတင္မိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
  • ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာလူငယ္ေတြ သိရိွႏိုင္ေအာင္၊ အားေပးေထာက္ပံံ့မႈရရိွေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသိအမ်ားဆံုးအြန္လိုင္း ပလတ္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Facebookကိုအသံုးျပဳၿပီး တစ္ပါတ္ကို၂ရက္ ပန္းကေလးက တင္ေပးေနပါတယ္။ Messenger ကေနလည္း အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေျဖၾကားေပးေနပါတယ္။
  • ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအသိုင္းအဝိုင္းကိုသာမက သူတို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔၊ ပိုမိုက်န္းမာလာဖို႔၊ ယံုၾကည္မႈပိုရိွၿပီး ကိုယ္ပိုင္အလားအလာေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္လာေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ ကၽြန္မတို႔ေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပးသလို စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ အားေပးမႈေတြလည္းေပးပါတယ္။
  • က်မတို႔ Facebook page ကို လူဦးေရစုစုေပါင္း ၂၇၀၀၀က follow လုပ္ထားၿပီး messengerကေန ဆက္သြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြ ၉၀၀လည္းရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္ေတြ တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြပါဝင္တဲ့ က်မတို႔ videoေတြကိုလည္း ၾကည့္ရႈသူအေရအတြက္ ၂သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး က်မတို႔ကမ္ပိန္းအေၾကာင္းကို  ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြမွာလည္း အႀကိမ္၅၀ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္ၾကမယ္ရုပ္ျပကာတြန္းစာအုပ္

  • လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျခင္းနဲ႔ ရာသီလာျခင္းအေၾကာင္း ပညာေပးတဲ့ ရုပ္ျပကာတြန္းစာအုပ္ ထုတ္ဖို႔ Grant Challenges Canadaမွ “Stars in Global Health” grant ကုိ ပန္းကေလး ရခဲ့ပါတယ္။
  • စာဖတ္သူအၾကိဳက္ ဒီဇိုင္းကို ဖန္တီးၿပီး ျမန္မာရုပ္ျပဆရာမအကူအညီနဲ႔ ဗဟုသုတတိုးပြားေစမယ့္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တန္ဖိုးေတြ၊ မိန္းကေလးေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈေတြ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ျဖစ္လာေအာင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး အစပ်ိဳးဖန္းတီးေနပါတယ္။ 
  • ဒီရုပ္ျပစာအုပ္ေလးထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းအုပ္စုေလးတစ္စုရဲ႕ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ဇာတ္လမ္းေလးကို ေျပာျပရင္း မ်ိဳးပြားျခင္းအေၾကာင္း၊ မိန္းကေလးေယာက်္ားေလး ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာေတြအေၾကာင္း၊ ရာသီစက္ဝန္းအေၾကာင္း၊ ရာသီလာခ်ိန္သိထားသင့္တဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးအေၾကာင္း၊ ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအလြဲေတြ၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းေတြအေၾကာင္းပါ ထည့္ေပးထားပါတယ္။
  • ရုပ္ျပစာအုပ္ထုတ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈ၊ လမ္းညႊန္မႈေတြလည္း ရရိွထားပါတယ္။

ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းလမ္းညႊန္စာအုပ္

  • အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရုပ္ျပစာအုပ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ပညာေပးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပးလမ္းညႊန္စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ျမန္မာနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဖန္တီးေနပါတယ္။
  • အသက္၁၀ႏွစ္ကေန ၁၄ႏွစ္အရြယ္ေတြကို အခုလိုအေရးၾကီးျပီး သတိထားေျပာရတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုသင္ဖို႔ အသက္အရြယ္နဲ႔သင့္ေတာ္ၿပီး အျပန္အလွန္ထိေရာက္တဲ႔နည္းလမ္းေတြပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။

ျပည္သူေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထိေတြ႔မႈ