ပန္းကေလး ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

 အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျခင္းဆိုတာ မိန္းမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ရာသီေသြးစဆင္းခ်ိန္ပါ။
ဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေနရာဟာ
 ေနာက္ပို႔ျခင္းခံရတာပါပဲ။ ရာသီေသြးစဆင္းျခင္းဆိုတဲ့ အေျခအေမနဲ႔အတူ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ တားျမစ္ခ်က္ေတြ တန္းပါလာျပီး သိမ္ငယ္စိတ္ေတြျဖစ္လာဖို႔ ဖိအားေတြျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါဟာမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

 

 

  • ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ အမွန္အတိုင္းသိခြင့္ရွိျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • ဓမၼလာျခင္းဟာ နိမ့္က်တဲ့အရာ၊ ရွက္စရာေကာင္းတဲ့အရာမဟုတ္ဘဲ ၾကီးက်ယ္တဲ့အရာတစ္ခုလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ျမင့္ျမတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္အားေတြကို မကန္႔သတ္သင့္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • ဓမၼတာလာျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕တင္ မကဘဲ လူတိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းဆိုတာအေပၚ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေစမယ့္ အေျခအေနဆီကို ေျပာင္းလဲေပးခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္မ်ား ယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔က ကၽြန္မတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။